Договір оферти
 

Договір оферти

Публічний договір оферти купівлі-продажу Товару в Інтернет-магазині millini.com.ua

Цей публічний договір оферти – є Договором купівлі-продажу Товару (надалі – Договір) між Інтернет-магазином millini.com.ua, надалі - «Продавець» і користувачем послугами інтернет-сайту millini.com.ua, в подальшому – «Покупець», що визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів через інтернет-сайт millini.com.ua на умовах зазначеного Публічного договору купівлі-продажу товару.


Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та Правилами продажу товарів на замовлення поза торговельними та офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, шляхом розміщення, наведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу Товару, «Продавець» робить пропозицію (оферту) як фізичним особам так і юридичним особам з придбання товарів, розміщених на домені millini.com.ua. «Покупець», діючи з метою придбання Товару, приймає умови наведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу Товару.


1.    ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


1.1. Інтернет-магазин millini.com.ua – домен (веб-сторінка) https://millini.com.ua/


1.2. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки, що можуть бути додатково узгоджені з Покупцем.


1.3. Замовлення – рішення Покупця замовити товар і його доставку, оформлене в інтернет-магазині millini.com.ua або замовленя товару будь-яким іншим способом.


1.4. Акцепт – прийняття Оферти, надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір купівлі-продажу Товарів на умовах, передбачених Публічним договором купівлі-продажу Товарів, що оформляється одним з нижче вказаних способів:


шляхом усного замовлення Товару через працівника інтернет-магазину millini.com.ua по телефону  +380(44)2292902; +380(73)1641570.

шляхом відправлення Покупцем Замовлення на Товар за допомогою системи, розміщеної на інтернет-сайті millini.com.ua

З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар цей Договір вважається укладеним.


1.5. Кур'єрська доставка - безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки або кур’єрської чи експедиторської служби Покупцю в місці, зазначеному Покупцем в якості адреси доставки, на платних або безоплатних умовах.


1.6. Продавець – Фізична особа-підприємець Суліма Олексій Вікторович, який є власником або розповсюджувачем Товару, що має на меті продати Товар за допомогою сайту millini.com.ua.


1.7. Покупець – будь яка фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, відповідно до діючого міжнародного законодавства та законодавства України, що відвідали сайт  millini.com.ua та мають намір придбати Товар.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


2.1. Цей договір є публічною офертою та не вимагає підписання. Угода публічної оферти має таку ж юридичну силу як договір, підписаний на папері. Цей договір містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним та офлайн способом, тобто засобом мережі інтернет, або в салоні, що не передбачає обов’язкове безпосередне ознайомлення Покупця з Товаром.


2.2. Продавець здійснює роздрібний та оптовий продаж м'яких меблів через інтернет-магазин millini.com.ua.


2.3. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження Замовлення.


2.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).


2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови існуючої  Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує таке:


     а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти), включаючи зміст цього Договору, порядок прийняття претензій, характеристики Товару, ціну Товару, умови оплати вартості Товару, умови доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійні зобов'язання щодо товару, тощо.


    б) Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних. Перелік прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.


2.6. В рамках цієї Договору зразком товару визнається дизайн (зображення товару, що відповідає товарній позиції).


2.7. Продавець залишає за собою право вносити зміни в цей Договір попередньо повідомивши про це Покупця.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених даним Договором.


3.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на інтернет-сайті millini.com.ua


3.3. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, з характеристиками матеріалу, з якого Товар виготовлений, а також з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару і їх значення, і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.


4. ЦІНА ТОВАРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ


4.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину millini.com.ua.


4.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.


4.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов’язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.


4.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення та процес виготовлення меблів ще не почався, або на інших умовах, узгоджених з Продавцем.


4.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.


4.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину millini.com.ua або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення Оператором.


4.7. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів в повному розмірі.


4.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються в українській валюті (гривні) способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину millini.com.ua в розділі «Доставка і оплата».


4.9. Покупець може оплатити Товар таким чином:


1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 30% передоплати).


2) післяплатою (решта 70% оплати) за три банківських дні до дати фактичного отримання Товару в представництві служби доставки на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення товару.


3) Кредитною картою наступного типу:


Visa

Visa Electron

Mastercard

Mastercard Electronic

Maestro


4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.


Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї карти, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карт Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту millini.com.ua у відповідному розділі кнопки «ОФОРМИТИ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом карти Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic , Maestro.


5. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ


5.1.  Покупець здійснює замовлення товарів за каталогом на сайті Інтернет-магазину millini.com.ua та відправляє його Продавцю за допомогою системи, розміщеної на інтернет-сайті millini.com.ua.

Також замовлення Товару може бути здійснено Покупцем шляхом усного замовлення Товару через працівника інтернет-магазину millini.com.ua по телефону  +380(44)2292902; +380(73)1641570.


5.2. У разі виникнення у Покупця питань, які стосуються властивостей і характеристик товарів, перед оформленням замовлення Покупець може звернутися до Продавця будь-яким доступним способом.


5.3.  При здійсненні Замовлення Товару на сайті Інтернет-магазину millini.com.ua Покупець зобов’язується надати таку реєстраційну інформацію:


   5.3.1. прізвище та ім’я Покупця або вказаної ним особи (одержувача);


   5.3.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка на адресу Покупця) із зазначенням наявності вантажного ліфту;


   5.3.3. адреса електронної пошти;


   5.3.4. контактний телефон;


   5.3.5. спосіб оплати.


При необхідності Покупець може додати коментар.


5.4. Найменування, характеристики, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину millini.com.ua.


5.5. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товарів в інтернет-маркеті.


5.6. При оформленні Замовлення через менеджера Продавця (п. 5.1. цього Договору) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 5.3. даного Договору.


5.7. Ухвалення Покупцем умов даного Договору здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину millini.com.ua при здійсненній Замовлення самостійно або при оформленні Замовлення через працівника. Після оформлення Замовлення дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Оплата Покупцем меблів є підтвердженням того, що Покупцем прийнято усі умови даного Договору.


5.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.


5.9. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину millini.com.ua.


5.10. Продавець повідомляє Покупця про прийняття замовлення по телефону та/або електронній пошті, погоджує додаткові характеристики, комплектацію товарів і їх вартість.


5.11.  Продавець гарантує відповідність зовнішнього вигляду товарів їх зразкам в каталозі. Заявлені на Сайті характеристики та зовнішній вигляд товару можуть незначно відрізнятися від зразка.


5.12.  Покупець має право відмовитися від доставленого товару. При відмові Покупець в повному обсязі оплачує транспортні витрати Продавця, понесені ним на доставку товару в місто Покупця та повернення товару в місто Продавця по тарифам кур'єрської служби, а також з Покупця утримується штраф в розмірі 30 (тридцять) відсотків від вартості товарів.


6. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ


6.1. Продавець зобов'язується поставити товар у відповідності з отриманим замовленням, в кількості, цінами та термінами, погодженими з Покупцем. Продавець докладе всіх зусиль для дотримання строків доставки, узгоджених з Покупцем. Проте, затримки в доставці можливі зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.


6.2.  Доставка товарів здійснюється по всій території України.


6.3. Вартість доставки товарів по території України та за кордон оплачується Покупцем згідно тарифів кур'єрських та експедиторських компаній. Також можливе здійснення самовивізу (безкоштовно) товарів зі складу у м. Києві або з складу дилерів Продавця у інших містах України.


Доставка замовлення по Києву здійснюється за рахунок Покупця, та визначається в розділі сайту «Доставка та оплата».


6.4. Доставка товару здійснюється власними силами співробітниками інтернет – магазину millini.com.ua згідно з умовами доставки, або із залученням третіх осіб (перевізника). Способи, порядок і терміни доставки товарів вказані на сайті в розділі «Доставка і оплата». Порядок і умови доставки замовленого товару Покупець вказує при оформленні Замовлення на інтернет-сайті або погоджує з менеджером Продавця в момент оформлення покупки.


6.5. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання товару шляхом і підписання Сторонами товарного чека і / або замовлення (і / або товаро-транспортного документа, експрес-накладної перевізника) на доставку.


6.6. Покупець зобов'язується зустріти кур'єра Продавця в певний час за вказаною адресою доставки.  При відсутності Покупця в момент доставки Товару, в час і в умовленому місці, що було вказано в замовленні, нараховується платна повторна доставка відповідно до тарифів Продавця або кур’єрської служби.


6.7. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника кур’єра перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам, (найменування товару, кількість, комплектність).


6.8. Покупець або Представник Покупця під час приймання товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку і / або замовленні на доставку товарів, або акті прийому-передачі Товару, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду і комплектності товару.


6.9. При отриманні замовлення Покупець повинен перевірити відповідність отриманого товару замовленому. Якщо після огляду товару виявлено якусь невідповідність, Покупець повинен скласти Акт ро виявлені недоліка і повідомити про проблему Продавця будь-яким доступним способом. В іншому випадку Продавець не несе відповідальність за можливе пошкодження або розкрадання посилки.


6.10.  У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на 30 (тридцять) календарних днів, за умови завчасного повідомлення Продавцем Покупця про затримку шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке подовження термінів не є порушенням зобов'язання за Договором.


7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


7.1. У зв'язку з тим, що Товар виготовляється за індивідуальним замовленням, Сторони дійшли взаємної згоди, що товар належної якості, який повністю відповідає усім параметрам замовлення, не підлягає поверненню Продавцю. При виготовлені Товару під замовлення Покупця, допускаються можливі зміни та вдосконалення конструкції і технології виробництва Товару: незначна +/- 50мм відмінність у розмірах Товару від зразків чи інформації з каталогів у відповідності з національними стандартами; допускається незначна відмінність відтінків текстильної оббивки й тону дерев’яних декоративних елементів у складі виробу, а також відмінність від їх зразків. Такі відмінності не вважаються невідповідністю якості чи характеристикам Товару або його дефектом та не є підставою для відмови у прийманні Товару.


7.2. Продавець не несе відповідальності за недоліки товару, що виникли в наслідок самостійного транспортування Покупцем  товару на місце його зборки і використання, а також у випадку не дотримання Покупцем вимог інструкції з експлуатації товару. Невідповідність розмірів дверних прорізів та площі приміщення Покупця розмірам виготовленого згідно індивідуального замовлення товару, а також присутність в указаному приміщенні предметів, що перешкоджають транспортуванню товару, не є підставою для повернення товару Продавцеві.


7.3. На всі Товари Продавця поширюються гарантійні зобов'язання, згідно з законодавством України. Гарантійні зобов'язання починаються з моменту поставки Товару Покупцю.


7.4. Також діє гарантія виробника. Строк гарантії та інші деталі гарантійних зобов’язань зазначені на сайті інтернет-магазину millini.com.ua в розділі "Повернення і обмін".


7.5. Доставка товарів Продавцю на гарантійний ремонт здійснюється силами Продавця (Виробника).


7.6. Неправильний догляд або нецільове використання товару, що призвело до його поломки/зносу, не є заводським браком, і товари з такими дефектами до гарантійного обслуговування не приймаються.


7.8. Колір і форма Товару може відрізнятися від оригіналу в залежності від специфіки передачі зображення монітора.


7.9. Також Продавець (Виробник) може проводити негарантійне обслуговування придбаних Покупцем Товарів. Позагарантійне та післягарантійне обслуговування полягає в тому, що Продавець (Виробник) на прохання Покупця може організувати роботи по ремонту, заміні деталей, що вийшли з ладу, здійснення перетяжки м'яких частин виробів ТМ Millini, TM Interiosi. При позагарантійних і післягарантійних випадках всі дії по заміні або ремонту меблів проводяться за рахунок Покупця (винос із приміщення, доставка товару на склад Продавця/Виробника, вартість самих робіт і деталей по рекламації, повторний підйом, повторна збірка).


8.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


8.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених в інтернет-магазині millini.com.ua і придбаних у Продавця.


8.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.


8.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.


8.4. У разі порушення строків здійснення платежів, передбачених даним Договором, Покупець зобов'язується виплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.


8.5. Сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцеві в зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена 0,1% від вартості придбаного Товару.


8.6. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань за даним договором.


8.7. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону. Строк виконання зобов’язань в такому разі продовжується на строк дії форс-мажору.


8.8. У випадку відмови Покупця від приймання Товару в повному обсязі чи частково, або затримки з визначенням терміну доставки та збірки-монтажу Товару згідно п. 2.5 Договору, затримки Доплати згідно п.п. 2.4, 2.7, 2.8. Договору, вивезення та приймання Товару згідно п.2.6 Договору понад 30 календарних днів, Продавець має право самостійно реалізувати Товар Покупця. Отримані від реалізації Товару кошти, в частині здійсненої Покупцем передоплати згідно Договору, за винятком штрафу у розмірі 30 (тридцять) відсотків від вартості Товару, повертаються Покупцю після реалізації Товару. Після проведення розрахунків з врахуванням усіх штрафних санкцій та інших платежів, Договір вважається розірваним.


8.9. Покупець не має права відмовитись від вже замовленого під виготовлення Товару, у зв’язку із тим, що він виготовляється за індивідуальними характеристиками Покупця, а саме: виробник здійснює індивідуальний розкрій тканини, яка є невід’ємною частиною прийнятого ним Товару (відповідно до Додатку № 1 (тканини не підлягають обміну (поверненню), та розкрій плитних матеріалів (деревноволокнисті та деревностружкові плити, фанера не підлягають обміну (поверненню), що також нарізані або розкроєні під розмір, що визначений покупцем, згідно Додатку № 1,3 до Постанови Кабінету міністрів України від 19 березня 1994 року № 172). Складові Товару є невід’ємною його частиною, а отже, Товар не підлягає поверненню вцілому.


8.10. У випадку неможливості виконати прийняті на себе зобов’язання з доставки Товару, що виготовляється під замовлення на склад  в повному обсязі чи частково, Продавець сповіщає про це Покупця протягом 10 (десяти) робочих днів, наступних за днем внесення Покупцем передоплати по Договору. При цьому будь-які штрафні санкції Сторонами не нараховуються та не сплачуються. Сторони погоджують інший термін виконання зобов’язань, або розривають Договір, а Продавець повертає Покупцеві внесену ним передоплату по Договору.


9. ІНШІ УМОВИ


9.1. Всі суперечки, які виникли у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов цього Договору вирішуються шляхом проведення переговорів. У разі виникнення питань і претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Продавця будь-яким доступним способом.


9.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.


9.3. Недійсність окремих положень даного Договору не передбачає недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.


9.4.  До відносин між Покупцем і Продавцем застосовується право України.


10. ТЕРМІН ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ


10.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.


10.2. Даний Договір може бути достроково припинений:


за взаємною згодою Продавця і Покупця;

за рішенням суду;

у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу та які тривають більше ніж 2 місяці.

10.3. Сторони домовилися, що в разі розірвання цього Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від доставки і передачі Продавцем Товару після оплати вартості товару, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним кошти або має право повернути такі кошти частково в розмірі не більше 65 % від загальної вартості Товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути кошти Покупцеві в будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором.


11. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ


Адреса: Магазини меблів Millini, що розміщені в м. Києві за адресами, що визначені в розділі «Шоу-руми»


Інші реквізити Продавця вказуються окремо в рахунках на оплату.